Meditation in Motion in Tao Calligraphy Healing Field

Sep 17
7:00 pm - 8:00 pm (GMT +1:00 Central Europe)

Honor Fee: 12 Euro for 1 session 70 Euro for monthly pass
Information: Irene Pool
info@taocenterbelgium.com
032881159

Diepe ontspanning, betere concentratie en vrijere energiestroming wordt mogelijk door eeuwenoude kunsten zoals meditatie, yoga en zachte op Tai Chi lijkende bewegingen te combineren in de krachtige ruimte van het “Tao Art Healing Veld”.

Ontwikkel je lichtlichaam !